loading

Odlike

  • Zakup je način korišćenja predmeta lizinga bez obaveze ili želje za sticanjem vlasništva nad predmetom
  • Predmet zakupa se vodi samo u poslovnim knjigama zakupodavca
  • Zakupnine predstavljaju trošak preduzeća za zakupca
  • Zakupnina se plaća mesečno, zajedno sa obračunatim PDV-om
  • Klijent na početku aranžmana daje depozit
  • Nakon isteka ugovora o zakupu, zakupcu se pruža mogućnost da predmet zakupa zameni novim ili da odredi lice kojem će se predmet zakupa prodati.

Prednosti

Glavna prednost navedenog modela finansiranja je mogućnost klijenta da aplicira za veći iznos pošto je za operativni lizing gornji limit zaduženja neto ličnog dohotka 50%. Dati model finansiranja se ne prijavljuje Kreditnom birou.

Idi na vrh